Vi har vårt kontor i Visby men jobbar i dag främst i Stockholm och på Gotland

Vi har mångårig erfarenhet i bygg- och anläggningsbranschen i olika roller inom olika samhällsbyggnadsprojekt:

 • Väg- och gatubyggnad
 • Mark- och grundläggningsarbeten
 • Arbeten inom VA-sektorn
 • Drift- och underhåll 
 • Etableringar av bostadsområden

Nyheter

 • Nytt uppdrag

  Tjelvar Projektledning har fått i uppdrag av HSB Bostad att utföra projektledning av 46 st lägenheter i Visby

 • Nytt uppdrag

  Tjelvar Projektledning har fått nytt uppdrag gällande projektledning gällande utbyggnad av Barkarbystaden etapp 2

 • Nytt ramavtal

  Vi har tecknat ett ramavtal med Midroc Project Management AB inom konsult- och ingenjörsverksamhet.